Via Google+ delen:

Disclaimer

Kikkoman Trading Europe GmbH


Theodorstraße 180
D-40472 Düsseldorf

Germany

Telefoon +49 (0)2 11/5 37 59 40

Fax +49 (0)2 11/5 37 95 55

E-mail: info@kikkoman.eu

Website: www.kikkoman.eu

Opgenomen in het handelsregister bij het kantongerecht Düsseldorf HRB 35856 

Directeur: Kenichi Saito, Junichi Sawano 


BTW-ID-nummer: DE 812404191

 

Juridische aanwijzing: 
Verwijzingen naar derden-inhouden (hyperlinks) vormen uitdrukkelijk geen identificatie met de derden-inhouden in de zin van de rechtsorde. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor derden-HTML-documenten waarnaar vanaf de website verwezen wordt, berust uitsluitend bij de schrijvers van de betreffende documenten/HTML-pagina's. Door Kikkoman wordt geen garantie verleend voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte gegevens (in het bijzonder voor prijsvermeldingen). Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen.

Als de IP-anonimisering op deze internetpagina is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Op deze website is de IP-anonimisering actief. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de provider van deze website om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor de internetproviders en om andere diensten in verband met het internetgebruik aan de websiteprovider te verlenen.

Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Bovendien kunt u de transfer van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.