Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (hiernavolgend 'wij')

Kikkoman Trading Europe GmbH
Directeur: Hidekazu Yoshihashi, Masahiro Kobayashi
Theodorstraße 180
D-40472 Düsseldorf
Duitsland

Telefoon: +49 211/5 37 59 40
Fax: +49 211/5 37 95 55
E-mail: info@kikkoman.eu

Voor nadere informatie verwijzen wij naar onze disclaimer (impressum).

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Mr. Nobuaki Negishi
Corporate Officer
Legal & Compliance Department
General Manager
KIKKOMAN CORPORATION
2-1-1 Nishi-Shinbashi
Minato-ku, Tokyo 105-8428
Japan

Telefoon: +81 (0)3-5521-5175
E-mail: nnegishi@mail.kikkoman.co.jp

3. Persoonsgerelateerde gegevens, doeleinden van de verwerking en wettelijke basis

Deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens geeft u uitleg over de wijze waarop, de omvang en de doeleinden van de verzameling en het gebruik. 

Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare natuurlijke persoon (hiernavolgend 'betrokken persoon'). Identificeerbare personen zijn natuurlijke personen die direct of indirect geïdentificeerd kunnen worden, met name door toewijzing aan een herkenningsteken zoals een naam, een kennummer, plaatselijke gegevens, een online-naam of een of meerdere eigenschappen die uitdrukking geven aan de identiteit van deze natuurlijke personen.

Het doel van de gegevensverwerking op onze internetpagina is het aanbieden van een internetpresentatie met informatie over ons assortiment en onze onderneming.

Persoonsgerelateerde gegevens worden op onze internetpagina's verzameld wanneer dit vereist is voor de volgende doeleinden:

 • het gebruik van de internetpagina (wettelijke basis: art. 6 lid 1 zin 1 a) en/of art. 6 lid 1 zin 1 b) Algemene Verordening Gegevensbescherming),
 • ter waarneming van ons streven naar meer gebruikersvriendelijkheid, een betere reclame voor onze producten of de instandhouding van de gebruiksveiligheid (wettelijke basis: art. 6 lid 1 zin 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming),
 • voor het gebruik van de op de internetpagina aangeboden diensten en voor voorcontractuele maatregelen, met name voor bijvoorbeeld formuliergegevens (wettelijke basis: art. 6 lid 1 zin 1 a) en/of art. 6 lid 1 zin 1 b) Algemene Verordening Gegevensbescherming),
 • voor de afsluiting en de uitvoering van een contract (wettelijke basis: art. 6 lid 1 zin 1a) en/of b) Algemene Verordening Gegevensbescherming) en/of
 • voor de vervulling van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld fiscale voorschriften).

Nadere details vindt u onderstaand onder de desbetreffende titels:

a. Toegangsgegevens / server-logfiles

Bij uw bezoek aan onze internetpagina verzamelen de servers automatisch de gegevens die uw browser zendt, de zogenaamdeserver-logfiles.De informatie omvat de volgende gegevens:

 • naam van de opgeroepen internetpagina,
 • bestand,
 • datum en tijd van de oproep,
 • verzonden gegevenshoeveelheid,
 • melding over succesvolle oproep,
 • browsertype en versie,
 • besturingssysteem van de gebruiker,
 • referrer URL (de tevoren bezochte pagina),
 • IP-adres van de aanvragende computer en
 • provider.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is vereist voor de beschikbaarstelling van de internetpagina aan uw computer. Hiervoor moet het IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de analyse en de instandhouding van het technische bedrijf van de server en het netwerk. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

b. Cookies

Onze internetpagina maakt deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Cookies zijn bedoeld om onze presentatie gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 a) Algemene Verordening Gegevensbescherming wanneer u in het gebruik van cookies hebt toegestemd, voor het overige op grond van ons aangegeven, gerechtvaardigde belang volgens art. 6 lid 1 zin 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gebruikte cookies zijn ten dele zogenaamde sessie-cookies. Deze worden na het einde van uw internetbezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze wist.

De meeste cookies hebben een duidelijke identificatie, de zogenaamde cookie-ID. Deze tekenvolgorde bewerkstelligt dat kan worden achterhaald, welke servers en internetpagina's werden opgeroepen toen het cookie werd opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om de browser te onderscheiden van browsers met andere cookies en kan iedere browser aan de hand van de duidelijke cookie-ID geïdentificeerd en herkend worden. Met behulp van cookies kunnen via internetpagina's bovendien gegevens worden verzameld over de gebruikersactiviteiten, bijvoorbeeld het aantal duidelijke bezoeken aan een pagina per maand. 

Deze werkwijze van de cookies wordt op tal van internetpagina's gebruikt om veel van de ten grondslag liggende diensten beschikbaar te stellen die ook wij online gebruiken:

Cookies worden enerzijds ingesteld om zo nodig de toestemming voor het gebruik van cookies te registreren en anderzijds om de diensten te gebruiken die onder de volgende letters worden genoemd. U kunt via de volgende link een volledig overzicht vinden van de eventueel gebruikte cookies, evenals meer informatie over de externe providers, gebruiksduur en toestemmings- en instellingsopties: https://www.kikkoman.nl/verklaring-inzake-bescherming-van-persoonsgegevens/#cmpscreen

Wanneer u bijvoorbeeld op onze internetpagina een recept van een markering voorziet, wordt met behulp van het cookie vastgehouden, welk recept u met deze functie op uw notitieblok hebt geplaatst.

Ook wanneer u u aanmeldt, wordt een cookie gebruikt – hier bij ons bij de gebruikersaanmelding als zakelijke klant – zodat later geen hernieuwde aanmelding meer vereist is omdat de browser herkend werd. 

Bij al deze processen wordt dus informatie in cookies opgeslagen om de betreffende functie mogelijk te maken. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bovendien worden cookies gebruikt om voor de gebruiker relevante advertenties beschikbaar te stellen, berichten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meerdere malen ziet. Voor meer uitleg over de door ons gebruikte Google-cookies verwijzen wij naar: https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. De door ons via Google ingezette cookies kunt u beheren onder: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=nl

Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de onderstaande link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze internetpagina's beperkt zijn.

c. Contact via e-mail

Wanneer u ons per e-mail aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit de e-mail inclusief de daarop vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor bewerking van de aanvraag en voor eventuele vragen dienaangaande. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 a) en/of art. 6 lid 1 zin 1 b) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien ligt het in ons gerechtvaardigde belang, deze gegevens te verwerken om misbruik te voorkomen en de veiligheid van onze systemen te waarborgen; wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

d. Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief uw IP-adres en de daarop vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor bewerking van de aanvraag en voor eventuele vragen dienaangaande. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 a) en/of art. 6 lid 1 zin 1 b) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien ligt het in ons gerechtvaardigde belang, deze gegevens te verwerken om misbruik te voorkomen en de veiligheid van onze systemen te waarborgen; wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

e. Nieuwsbrief, receptenabonnement

Wanneer u uw e-mailadres voor ons receptenabonnement invult, ontvangt u van ons wekelijks ideeën voor recepten met onze producten. Voorbeelden van dergelijke recepten vindt u onder: https://www.kikkoman.nl/recepten/

Na uw aanmelding met uw e-mailadres ontvangt u van ons een bericht op dat adres. In deze e-mail wordt u verzocht om uw aanmelding met een klink op een link te bevestigen. Dat is noodzakelijk om te voorkomen dat onbevoegden uw e-mailadres zonder uw toestemming laten opnemen in onze mailinglist. Om dit aanmeldproces te kunnen aantonen, wordt het geprotocolleerd door het opslaan van het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging evenals het IP-adres, het zogenaamde double-opt-in-proces. Bovendien verwerken wij uw e-mailadres voor de verzending van de recepten. De e-mails worden verzonden via de dienst Amazon. Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met onze dienstverlener.

Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 a) en/of lid 1 zin 1 b) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien ligt het in ons gerechtvaardigde belang, deze gegevens te verwerken om misbruik te voorkomen en de veiligheid van onze systemen te waarborgen; wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Via een link die wij in elke e-mail integreren of via een bericht aan bovenstaand contactadres kunt u te allen tijde uw receptenabonnement opzeggen. U kunt uw toestemming dus op elk moment voor de toekomst herroepen.

f. Gebruikersaccount

Wanneer voor zakelijke klanten een gebruikersaccount in ons online-portaal wordt ingericht, worden de door u verstrekte gegevens voor de duur van de zakenrelatie verwerkt om de online gebruikersaccount te kunnen aanbieden. Met het oog op de desbetreffend verplichte informatie verwijzen wij naar de AHV die u in de handelsrubriek vindt. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 a) en/of art. 6 lid 1 zin 1 b) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien ligt het in ons gerechtvaardigde belang, deze gegevens te verwerken om misbruik te voorkomen en de veiligheid van onze systemen te waarborgen; wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

g. Google Analytics

Onze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (hiernavolgend: 'Google') om het gebruik van de internetpagina te analyseren en de opmaak ervan te verbeteren. Google is gecertificeerd volgens het US-EU-Privacy Shield-Verdrag en verplicht zich daarmee, de EU-privacyvoorschriften in acht te nemen. Voorts hebben wij met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Daarbij gaat het om een overeenkomst waarin Google wordt verplicht om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, in onze opdracht te verwerken en met name niet aan derden door te geven.

Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken, zie bovenstaand onder b. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Op onze internetpagina is echter de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres vóór de verzending naar de VS door Google afgekort voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In onze opdracht gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten voor ons te verrichten. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken (zie bovenstaand onder b.). Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de onderstaande link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: Browser plug-in installeren.

Voor nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming verwijzen wij naar https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://www.google.de/intl/de/policies.

h. Inbedding van derdendiensten en -inhouden (Google Maps, RSS-Feeds, afbeeldingen van andere internetpagina's, video's van YouTube enz.) 

Het kan voorkomen dat binnen onze internetpresentatie ook inhouden van derden worden ingebed, bijvoorbeeld video's van YouTube, kaartmateriaal van Google-Maps, RSS-Feeds of afbeeldingen van andere internetpagina's. Dat vooronderstelt altijd dat de aanbieder van deze inhouden (hiernavolgend 'derdenaanbieder' genoemd) het IP-adres van de gebruiker gewaar wordt. Zonder het IP-adres zouden zij namelijk geen inhouden naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen zenden. Daarmee is het IP-adres altijd nodig voor de weergave van deze inhouden. De aanbieder streeft ernaar, alleen inhouden te gebruiken waarvan de betreffende aanbieder het IP-adres alleen gebruikt voor de levering van de inhouden. Derdenaanbieders kunnen het IP-adres opslaan voor statistische doeleinden. U kunt een dergelijke overdracht echter verhinderen door in uw browser 'Javascript' te deactiveren of de onderstaande 'opt-out'-mogelijkheden te benutten. In dat geval kunnen dergelijke derdendiensten en -inhouden niet worden weergegeven.

Onderstaande derdendiensten en -inhouden worden door ons ten dele ingebed:

1. Landkaarten van Google Mapsvan de derdenaanbieder Google.

2. Video's van het platform YouTubevan de derdenaanbieder Google.

Wettelijke basis zijn bij uw toestemming art. 6 lid 1 zin 1 a) en/of art. 6 lid 1 zin 1 b) Algemene Verordening Gegevensbescherming, indien de verwerking van de gegevens vereist is voor de vervulling van een contract waarbij u een van de partijen bent, of vereist is voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen of art. 6 lid 1 zin 1 f) Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist is ter waarneming van ons streven naar meer gebruikersvriendelijkheid, een betere reclame voor onze producten of de instandhouding van de gebruiksveiligheid.

i. Onze social media-presenties op Facebook en Instagram

Op onze internetpaginaonder www.kikkoman.nl gebruiken wij geen social-media-plug-ins, maar alleen normale links (zog. hyperlinks) naar onze social-media-presenties. Bij een bezoek aan onze internetpagina vindt dus geen directe gegevensverwerking in de richting van de social media-platformen plaats.

Wanneer u echter de social media-platformen en daar onze profielen bezoekt, willen wij u op het volgende wijzen:

Facebook

De internetpagina www.facebook.com wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Voor de omvang en het doel van de gegevensverzameling door Facebook en de dienovereenkomstige rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers verwijzen wij naar de van toepassing zijnde verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Wanneer een gebruiker lid van Facebook is en niet wenst dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en verbindt met zijn bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich vóór het bezoek aan onze internetpresentatie bij Facebook afmelden en zijn cookies verwijderen.Verdere instellingen en bezwaren inzake het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn binnen de Facebook-profielinstellingen mogelijk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads,via de VS-Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of via de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/

Instagram

De internetpagina www.instagram.com wordt aangeboden door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025 USA ('Instagram'). Voor de omvang en het doel van de gegevensverzameling door Instagram en de dienovereenkomstige rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers verwijzen wij naar de van toepassing zijnde verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens: https://help.instagram.com/155833707900388

Wanneer een gebruiker lid van Instagram is en niet wenst dat Instagram over dit aanbod gegevens over hem verzamelt en verbindt met zijn bij Instagram opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich vóór het bezoek aan onze internetpresentatie bij Instagram afmelden en zijn cookies verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren inzake het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn binnen de Instagram-profielinstellingen mogelijk: https://help.instagram.com/284802804971822?helpref=page_content

j. Adobe Typekit

Voor het design van onze internetpagina maken wij gebruik van de Adobe Typekit-service op de wettelijke basis van art. 6 (1) f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De reden voor en tegelijkertijd ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van Typekit is, bepaalde lettertypes te kunnen gebruiken. Binnen het kader van de levering van de Typekit-service worden geen cookies geplaatst of gebruikt om het lettertype beschikbaar te stellen. Voor de levering van de Typekit-service wordt de volgende informatie door Adobe verzameld; geleverde lettertypes; kit-ID; account-ID, service die de lettertypes levert; toepassing waarin om lettertypes wordt verzocht; server die de lettertypes levert; hostnaam van de pagina waarop de lettertypes worden geladen. Deactiveer JavaScript in uw browser om een registratie door Typekit te verhinderen.

4. Ontvangers van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens worden aan de onderstaand vermelde categorieën van ontvangers meegedeeld:

orderverwerkers, met name identificatiedienstverleners, softwareontwikkelaars, hosts van servers, nieuwsbriefverzenders (Amazon), klantensupport en webanalysedienst (Google).

Voor het overige worden uw persoonsgerelateerde gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet naar derden doorgegeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of de doorgifte van de gegevens absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractrelatie.

5. Duur van de opslag

Wij wissen uw persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk na de vervulling van het doel.

Opgeslagenserver-logfilesen IP-adressen worden uiterlijk na 90 dagen gewist.

In geval van verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van een internetpagina is dit het geval zodra de sessie beëindigd is. Session-cookiesworden dus na beëindiging van de sessie automatisch gewist.

Cookies worden op uw computer opgeslagen en u hebt de controle over het gebruik en de verwijdering van cookies, zie boven.

Uw gegevens uit uw contactaanvragenvia e-mailen contactformulierworden door ons verwerkt totdat uw aanvraag volledig is bewerkt en afgehandeld. Daarna worden de gegevens verwijderd. Wij willen u er wel op wijzen dat vanwege een rechtstransactie met u voor bepaalde gegevens handels- en fiscale archiveringsplichten van minstens zes jaar (§ 257 HGB, Duits Wetboek van Koophandel) of tien jaar (§147 AO, Duitse Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) kunnen bestaan, hetgeen ook kan gelden voor de inhoud van contactaanvragen en e-mails. 

Nieuwsbrief- of receptenabonnementsgegevens worden gearchiveerd voor de duur van het bestaan van het abonnement en na beëindiging daarvan gewist.

Gegevens van gebruikersaccountsworden gewist wanneer de gebruiksovereenkomst wordt beëindigd en geen contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering tegenspreken, bijvoorbeeld handels- of fiscaaltechnische archiveringsplichten.

Voor Google-Analytics-gegevenshebben wij een verwijderingscyclus van 14 maanden vooringesteld. 

Wanneer u online solliciteert, wissen wij uw aan ons gezonden persoonsgerelateerde gegevens en sollicitatieszes maanden na afsluiting van de sollicitatiefase.

Voor het overige wordt met een jaarlijkse interval gecontroleerd of gegevens kunnen worden gewist. Dit is het geval wanneer het verwerkingsdoel en de voorwaarden voor de wettelijke basis voor de verwerking nietig zijn geworden en geen wettelijke archiveringsplicht meer bestaat.

6. Beschikbaarstelling van persoonsgerelateerde gegevens en rechten van de betroffen personen 

U bent wettelijk niet verplicht om uw persoonsgerelateerde gegevens beschikbaar te stellen. Deze beschikbaarstelling kan echter noodzakelijk zijn voor de sluiting van een overeenkomst of voor functies van een internetpagina. Wanneer gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan het dus eventueel niet mogelijk zijn om een contract te sluiten of functies op een internetpagina te gebruiken. Op de internetpagina bestaat geen geautomatiseerde besluitneming, een profilering vindt niet plaats.

De rechten van de betreffende personen resulteren met name uit art. 15 t/m 23 en art. 77 AVG alsmede uit §§ 32 t/m 37 van de nieuwe Duitse wet op de privacybescherming.

Tegenover ons hebt u met het oog op uw persoonsgerelateerde gegevens het recht op

 • informatie,
 • correctie,
 • verwijdering,
 • beperking van de verwerking en
 • dataportabiliteit.

Voorts hebt u het recht om tegen de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens

 • bezwaar

aan te tekenen.

Wanneer u ons toestemming hebt verleend om uw persoonsgerelateerde gegevens te verwerken, hebt u het recht tot

 • herroeping

met uitwerking voor de toekomst.

Alle aanvragen, verzoeken en mededelingen kunt u richten aan het adres onder 1. 

Indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de wet op de privacybescherming, kunt u te allen tijde  

 • bezwaar aantekenen

bij de verantwoordelijke inspectiedienst, zie art. 77 AVG. Een anderszins administratiefrechtelijk of juridisch rechtsmiddel onverlet latend, hebt u het recht op bezwaar bij een inspectiedienst, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw arbeidsplaats of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgehad, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de AVG.

De voor ons verantwoordelijke inspectiedienst is: die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, D-40213 Düsseldorf.